Psikanalizin Dili-Çerçeve

E-Derginin adı: Psikanalizin Dili

Psikanalizin Dili Dergisi Psike İstanbul’un (İstanbul Psikanaliz, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği) bir yayınıdır ve Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı bünyesinde yayımlanmaktadır.

E-Derginin yayın amacı

Psikanalizi ve uygulamalı psikanalizi kuramsal ve pratik yönleriyle inceleyen yazılara ve çevirilere yer vermek suretiyle bir düşünme ve tartışma ortamı yaratmak.

E-Derginin kapsamı

Dergi http://www.psikanalizindili.com üzerinden yılda bir kez yayımlanır. Derginin her sayısı belirli bir dosya konusu içerir. Her sayıda dosya dışı yazılara da yer verilir.

Derginin dosya konusu yayın kurulu tarafından belirlenir. Derginin 2022 sayısının dosya konusu “Eylemsellik” olarak belirlenmiştir.

E-Derginin bölümleri

 Dergi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. Her bölümün sorumlusu yanında belirtilmiştir.

Editörler : Nilüfer Erdem – Yavuz Erten

Psikanalitik Teknik ve Pratik (Aslı Kuruoğlu)

Gelişimsel Psikanaliz (Tijen Demirörs)

Nöropsikanaliz (Aslı Kuruoğlu)

Kadın ve Psikanaliz (Melis Tanık Sivri)

Çocuk ve Ergen Psikanalizi (Tijen Demirörs)

Uygulamalı Psikanaliz /Politika, Edebiyat, Sanat, Sinema, Tarih (Hülya Akar Özmen)

Kitap-Dergi Tanıtımı (Canan Altındaş Dikmen)

E-Dergiye gönderilen yazıların özellikleri: a) Dergiye gönderilen yazılar tercihan derginin o sayı için belirlenen dosya konusuna odaklanmalıdır. Yazılar yukarıdaki bölümlerden birine uygun denk düşecek şekilde araştırma, vaka sunumu, literatür gözden geçirmeleri, mektup, kitap tanıtımı vb türde olabilir. b) Yukarıdaki bölümlerden birine uygun olup farklı konulara odaklanan yazılar da dergiye gönderilebilir. Ancak dergiye alınacak metinlerin seçiminde o sayının konusuna odaklanan yazılar öncelikli olacaktır. c) Dergiye gönderilen yazılar özgün çalışmalar olmalı ve daha önce Türkçe yayımlanmamış olmalıdır. Anadili Türkçe olan yazarlar, daha önce yabancı dilde sadece yurtdışında yayımlanmış yazılarını Türkçe versiyonlarıyla dergiye gönderilebilirler. Anadili Türkçe olmayan yazarlar, daha önce yabancı dilde yurtdışında yayımlanmış yazılarını İngilizce versiyonlarıyla dergiye gönderilebilirler. d) Vaka örnekleri içeren yazılar gizlilik, mahremiyetin korunması ve meslek etiğine uygun şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Vakayla ilgili paylaşılan bilgilerin tüm sorumluluğu yazara aittir. e) Dergiye gönderilen yazıların başında Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler olmalıdır. Özetlerin her biri en fazla 200 kelime olabilir.

E-Dergiye gönderilen yazıların değerlendirilmesi

 Derginin yayın kurulu yedi kişiden oluşmaktadır. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunun atadığı en az iki hakem tarafından değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sürecinde makalenin yazarı hakemler için, hakemler de makalenin yazarı için anonim olacaktır. Değerlendirme sonucu (yazının kabulü ya da reddi) yazının sahibine bildirilir. Yayın kurulu yazının tashih edilerek yeniden gönderilmesini isteyebilir. Bu durumda daha önce yazıyı değerlendirmiş olan hakemler tarafından tekrar değerlendirilir. Bir yazının değerlendirilmesi sürecinde yazı sahibinden en fazla üç kez düzeltme istenir. Üçüncü düzeltmeden sonra yazı yayın programından kaldırılır.

 E-Derginin yayın hakkı

Derginin yayın hakkı Psike İstanbul tarafından saklıdır. Derginin hiçbir parçası izin alınmaksızın kopyalanamaz ve çoğaltılamaz, başka elektronik ortamlara aktarılamaz. Bilimsel amaçlarla yazılı basında alıntı yapılarak kullanılabilir.

E-Derginin adresi

Vali Konağı Cad. Süleyman Nazif Sok. Park Apt. No: 13/12 Şişli 34371 İstanbul

E-Derginin e-posta adresi

psikanalizindili@gmail.com

Kaynakça yazım kuralları:

1) 40 kelimeden uzun olan alıntılar ayrı bir paragraf şeklinde, bir punto küçük, içerlek, tırnak işareti kullanılmadan ve mutlaka sayfa numarası belirtilerek yapılmalıdır.
Örnek:
Oidipus mitinde, kâhin Teiresias’ın Oidipus’a gerçeğin peşine düşmemesini öğütlemesi, Oidipus’un buna karşı uyarılara rağmen gerçeğin peşine düşmesi, gerçek ortaya çıktıktan sonra kendini kör etmesi bu öğelerden bazılarıdır. “Sfenks merakı alevlendirir” ama “başarının ödülü, intihar, ensest ve ölümdür, başarısızlığın ödülü veba salgını. (…) Ağacın meyvesini yiyerek Tanrı’nın buyruğuna karşı gelen Adem, bundan cinsel suçluluğu öğrenir ve cennetten kovulur.” (Bion, 1992, s. 237). Bion’un sözleriyle, bu mitlerin,
Bilmeye karşı düşmanca bir tavır taşıyan bir niteliği var –ya da belki “iki yüzlü” demeliyim, çünkü Sfenks bir soruya bir yanıt talep ediyor, bu nedenle o yanıtın aranmasının taraftarı olduğu farz edilebilir [ama yanıt yanlışsa, yanıtlayanları öldürüyor, doğruysa gidip kendini boğuyor] ve Tekvin’in Tanrısı iyiyi ve kötüyü bilme ağacını bahçeye dikiyor. (1992, s. 225).
Cogitations’da bu cümlenin geçtiği notun başlığı: “Merak ve sosyalleşmiş süper-ego korkusu”. Bion’a göre bu Oidipus nitelikli bir temadır.

Kaynakça oluştururken dikkat edilmesi gerekenler

ÖNEMLİ: Kullanılan kaynaklar hem kaynakçada hem de metin içinde belirtilecektir. Metin içinde yapılan alıntıların yanında, yazar ve tarihe ilaveten mutlaka sayfa numarası da verilmelidir.
Çok yazarlı çalışmalar:
Bir çalışma iki yazarlıysa her iki yazar da metnin içinde her gösterimde belirtilmelidir.
Çalışma üç, dört ve beş yazarlıysa metnin içinde ilk gösterimde yazarların tamamı daha sonraki gösterimlerde ise ilk yazarın soyadından sonra vd. yani ve diğerleri kullanılır.
Wdsserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman ve Rock (1994) … bahsetmektedir. [metinde ilk kullanımda]
Wasserstein ve diğerleri (1994) ayrıca bahsetmektedir. [sonraki gösterimlerde]
Eğer bir çalışma altı veya daha fazla yazara sahipse metnin içinde sadece ilk yazarın soyadını takip eden vd. kullanınız. Fakat kaynakçada altı yazarı kullanıp kalan varsa onları da vd. ile gösteriniz.

1) Dergi makaleleri:
Kaynakçada:
Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yazar (tarih). Makalenin ismi. Derginin ismi, derginin sayısı, sayfa numarası aralığı.
Örnekler:
Wheeley, S. (1992). Looks that kill the capacity for thought. Journal of Analytical Psychology, 37, 187-210.
Aguirre, M. C. (2010). A Lacanian reading of womanliness as a masquerade. The International Lacanian Journal of Psychoanalysis Hurly-Burly, 3, 85-89.
Metnin içinde:
(Yazar, tarih)
(Wheeley, 1992), (Aguirre, 2010)

2) Kitap (Orijinal kitap ve kitabın tamamı referans olarak verildiğinde):
Kaynakçada:
Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yazar (tarih). Kitabın başlığı. Yayınevinin merkezi: Yayınevi.
Örnekler:
Sigmund Freud’un metinleri için The Standard Edition temel alındığında:
Freud, S. (1909). Analysis of a Phobia in a Five-Year Old Boy (“Little Hans”). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Cilt X (1909): Two Case Histories (‘Little Hans’ and the ‘Rat Man’), 1-150. Londra: Hogart Press.

b) Evans, D. (1996). An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis. Londra ve New York: Routledge.
Fink, B. (1997). A clinical introduction to Lacanian psychoanalysis. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Metnin içinde:
(Yazar, tarih)
(Freud, 1909), (Evans, 1996), (Fink, 1997)

***NOT: Bazı klasik eserlerin 10., 20. baskıları kullanılmış olabilir. Bu durumda, tarih kısmında bunun belirtilmesi gerekir.
Örneğin: Bion, W. R. (2005 [1962]). Learning from experience. Londra: Karnac Books.
Metin içinde de bu aynen bu şekilde gösterilir, (Bion, 2005 [1962]) şeklinde.
Shaw, B. (1956 [1912]). Pygmalion. Londra: Penguin Books.
***NOT: (Genişletilmiş basımlar): Genişletilmiş basımlar örnekteki gibi belirtilmelidir.
Saydam, M. B. (2011). Deli Dumrul’un bilinci: “Türk-İslam ruhu” üzerine bir kültür psikolojisi denemesi (Genişletilmiş 2. basım). İstanbul: Metis Yayınları.
3) Kitap (Çeviri):
Kaynakçada:
Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yazar. (Çeviri kitabın tarihi). Çeviri kitabın başlığı. (Çevirmenin ismi). Yayınevinin merkezi: Yayınevi. (Özgün eserin tarihi).
Örnekler:
Butler, J. (2005). Cinsiyet belası, feminizm ve kimliğin altüst edilmesi. (B. Ertür, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. (Özgün eser 1990 tarihlidir).
Moncrieff, J. (2010). İlaçla tedavi efsanesi: Psikiyatrik ilaç kullanımına eleştirel bir bakış. (T. Alıcı, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. (Özgün eser 2008 tarihlidir).
Metnin içinde:
(Yazar, çeviri eserin tarihi)
(Butler, 2005), (Moncrieff, 2010)

4) Derleme bir kitap içinde bir bölüm:
Kaynakçada:
Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yazar. (Tarih). Metnin başlığı. Derleyenin ismi. Derleme kitabın başlığı, (referans verilen bölümün kitap içinde hangi sayfalar arasında yer aldığı). Yayınevinin merkezi: Yayınevi.
Örnekler:
Felman, S. (1982). Turning the screw of interpretation. S. Felman (Haz.). Literature and Psychoanalysis içinde, (s. 94-207). Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.
Miller, J. A. (2000). On semblances in the relation between the sexes. R. Salecl (Haz.). Sexuation içinde, (s. 13-27). Durham, NC: Duke University Press.
Metnin içinde:
(Yazar, tarih)
(Felman, 1982), (Miller, 2000)

5) Derleme olmayan bir kitap içinde bir bölüm (örneğin bir kitabın yazarı dışında bir yazar tarafından yazılmış önsözü)
Kaynakçada:
Gerekli bilgiler (sırasıyla): Kitabın içindeki bölümün yazarı. (tarih). Bölümün başlığı. Kitabın yazarı. Kitabın başlığı, (sayfa numarası aralığı, s. ….-….). Yayınevinin merkezi (şehir): Yayınevi.
Örnekler:
Ogden, T. (2005). Foreword. A. Ferro. Seeds of Illness, Seeds of Recovery içinde, (s. ix-xii). East Sussex: Brunner-Routledge.
Metnin içinde:
(yazar, tarih)
(Ogden, 2005)

6) Film ve diziler:
Kaynakçada:
Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yapımcı, Yönetmen. (Tarih), Filmin ismi. [Dizi veya Film]. Ülke: Prodüksiyon Şirketi
Örnekler:
Batıbeki, A. Y., Hekimoğlu, B. (Yapımcı), Batıbeki, A. Y. (Yönetmen). (1991). Safiyedir kızın adı. [Dizi]. Türkiye.
Parfitt, D., Weinstein, H. (Yapımcı), Curtis, S. (Yönetmen). (2011). My week with Marilyn [Film]. İngiltere: The Weinstein Company, BBC Films, LipSync Productions, Trademark Films.
Metnin içinde:
(Yönetmen, tarih)
(Batıbeki, 1991), (Curtis, 2011)

7) Wikipedia ve benzeri kaynaklar:
Kaynakçada:
Gerekli bilgiler (sırasıyla): Aranan kelime. (yayınlanma tarihi – yıl, ay gün). Hangi kaynaktan alındığı. Alındığı tarih (Ay gün, yıl), alındığı adres (URL).
**Wikipedia kaynaklarında genelde tarih yazmıyor, o nedenle (t.y). yani tarih yok olarak kullanılıyor.
Örnekler:
Marilyn Miller. (t.y.). Wikipedia içinde. Eylül 10, 2012 tarihinde, http://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Miller adresinden alınmıştır.
Gebe. (t.y.). Sözlerin soyağacı: Çağdaş Türkçenin etimolojik sözlüğü içinde. Ağustos 29, 2012 tarihinde, http://www.nisanyansozluk.com/?k=gebe adresinden alınmıştır.
Metnin içinde:
(“Kelime,” alındığı yıl)
(“Gebe,” 2012), (“Marilyn Miller,” 2012)

8) Internet kaynaklı yazılar:
Kaynakçada:
Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yazar (yayınlandığı yıl, ay gün). Makalenin ismi. Makalenin alındığı tarih (Ay gün, yıl), alındığı adres.
Örnekler:
Doll, S. (2007, Ağustos 30) Marilyn Monroe’s final years. Temmuz 25, 2012 tarihinde, http://entertainment.howstuffworks.com/marilyn-monroe-final-years.htm adresinden alınmıştır.
Miller, J. A. (t.y). Sarah Palin: Operation “castration”. Ağustos 2, 2012 tarihinde <www.lacan.com/jampalin.html> adresinden alınmıştır.
Metnin içinde:
(Yazar, yayınlanma yılı)
(Miller, t.y.), (Doll, 2007)

9) Internetten alınan kısa tanıtım filmleri/fragmanlar/röportajlar:
Kaynakçada:
Gerekli bilgiler (sırasıyla): Videoyu hazırlayan kişi/kuruluş (tarih). Videonun başlığı. Alındığı tarih ve internet adresi.
Örnekler:
The Audio Visual Project of the Institute of Psychoanalysis (2010). Trailer for encounters through generations. Ağustos 1, 2012 tarihinde <www.psiko-alan.com/video> adresinden alınmıştır.
Metnin içinde:
(Videoyu hazırlayan kuruluş, tarih)
(The Audio Visual Project of the Institute of Psychoanalysis, 2010)

10) Internetten alınan radyo programı:
Kaynakçada:
Gerekli bilgiler (sırasıyla): Radyo programının konuğu. (Yayınlanma tarihi: yıl, ay gün). Radyo programının ismi. Radyo programını hazırlayanın ismi. Radyo kanalının merkezi (şehir): Radyo. Alındığı internet adresi.
Örnekler:
Philips, A. (Konuk). (2005, Mart 15). Freudian slips. L. Appignanesi (Haz.). Londra: BBC Radio 4. http://www.bbc.co.uk/radio4/science/freudianslips.shtml adresinden alınmıştır.
Metnin içinde:
(Konuk, yayın tarihi)
(Philips, 2005)

11) Yüksek Lisans veya Doktora Tezleri (Yayımlanmamış):
Kaynakçada:
Gerekli bilgiler (sırasıyla): Yazar (tarih). Tezin başlığı. Doktora veya yüksek lisans tezi olduğunun belirtilmesi, Üniversite, Şehir.
Örnekler:
Tepeli, A. D. (2011). Turkish cinema between 1950 and 2010 from the viewpoint of splitting in the female identity. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
Tura, S. M. (1986). Organo-dinamik teorinin epistemolojik kritiği. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.
Metnin içinde:
(Yazar, tarih)
(Tepeli, 2011), (Tura, 1986)

12) Bir seminerden, sempozyumdan, tartışmadan notlar paylaşılmak istendiğinde:
Sadece metin içinde tartışmacı ya da eğitimcinin ismi verilerek şu şekilde yazılır:
(F. Keskin, Kişisel İletişim, 2007). Bu kaynak kaynakçada yer almaz.